Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi Kapsamında Beşinci Yuvarlak Masa Toplantısı 17-19 Eylül 2013 Tarihlerinde Erzurum’da Gerçekleştirilmiştir

İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilen toplantıların ardından, ifade ve medya özgürlüğü konulu beşinci yuvarlak masa toplantısı 17-19 Eylül 2013 tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında ortaya konulan standartlar doğrultusunda Türkiye’de ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesinin hedeflendiği, sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığınca yürütülen ve Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyinin işbirliğinde yapılan “Türkiye’de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi” kapsamında gerçekleştirilmiştir. Anılan yuvarlak masa toplantısına Yargıtay, Danıştay ve Adalet Bakanlığı temsilcileri ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından görevlendirilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarından toplam 40 kişi iştirak etmiştir.

Hâkim ve Cumhuriyet savcıları açısından Türk Hukuk Sisteminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğüne ilişkin kararlarının doğrudan uygulanmasının nasıl geliştirileceği tartışmaları noktasında bir forum imkânının oluşturulmasının amaçlandığı yuvarlak masa toplantısında; Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Sayın Prof Dr. Mesut Bedri ERYILMAZ, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanı Sayın Dr. Şener DALYAN, Avrupa Konseyi AİHM Kararlarının İcrası Direktörlüğü Hukukçusu Sayın Murat UYGUN, Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sayın Doğan ŞAHİN, Danıştay Üyesi Sayın Yılmaz AKÇİL ve Yargıtay Üyesi Sayın Selma BELLEK açılış konuşması yapmışlardır.

Toplantının ilk gününde, İnsan Hakları Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Harun KARADAĞ, Avrupa Konseyi AİHM Kararların İcrası Direktörlüğü Hukukçusu Murat UYGUN ile Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Kemal ŞAHİN konuşmacı olarak yer almışlardır. 

Yuvarlak masa toplantısında ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bölüm Şefi Hüseyin HEZER video konferans yoluyla katılım sağlayarak bir konuşma yapmıştır.

Katılımcılar sunumların ardından ve üçüncü gün öğleye kadar dört grup altında; Yargıtay ve Danıştay kararları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğü alanında Türkiye ve diğer ülkeler hakkında verilen 7 kararı incelemiş ve değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Türkiye’de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi kapsamında 3 yuvarlak masa toplantısı daha gerçekleştirilecektir.


*Grup çalışmalarında analiz edilen kararlar için tıklayınız.


*Toplantı programı için tıklayınız.

* Fotoğraflar için tıklayınız.


 
Bu Proje, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve yürütülmektedir.
Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster :Aykut ÇALIŞKAN
Bu sitede yayınlanan içerikler izinsiz kaynak gösterilemez ve yayınlanamaz.