İfade ve Medya Özgürlüğü Konulu Üçüncü Yuvarlak Masa Toplantısı
İstanbul’da Gerçekleştirildi

İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen toplantıların ardından, ifade ve medya özgürlüğü konulu üçüncü yuvarlak masa toplantısı 27-29 Mart 2013 tarihlerinde İstanbul Titanic Otel’de gerçekleştirildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında ortaya konulan standartlar doğrultusunda Türkiye’de ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesinin hedeflendiği “Türkiye’de İfade ve Medya Özgürlüğü” konulu proje kapsamında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısına Yargıtay, Danıştay ve Adalet Bakanlığı temsilcileri ile HSYK tarafından görevlendirilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarından toplam 40 kişi iştirak etmiştir. Toplantının ilk günkü bölümüne HSYK üyesi Sayın Dr. Teoman GÖKÇE de katılmıştır.

Hâkim ve Cumhuriyet savcıları açısından Türk Hukuk Sisteminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının doğrudan uygulanmasının nasıl geliştirileceği tartışmaları noktasında bir forum imkânının oluşturulmasının amaçlandığı yuvarlak masa toplantısında;Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof Dr. Mesut Bedri ERYILMAZ, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkan Yardımcısı Sayın Hacı Ali AÇIKGÜL, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararların İcrası Dairesinden Sayın Özgür DERMAN (video konferans yoluyla), Danıştay Üyesi Sayın Hamza EYİDEMİR ve Yargıtay Üyesi Sayın Ahmet TOKER açılış konuşması yapmışlardır.  

Toplantının ilk gününde, İnsan Hakları Daire Başkan Yardımcısı Hacı Ali AÇIKGÜL, Barselona Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mar AQUİLERA ile Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Kemal ŞAHİN konuşmacı olarak yer almıştır.

Yuvarlak masa toplantısında ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bölüm Şefi Civan TURMANGİL ve Avrupa Konseyi Bilgi Toplumu Dairesi Medya Divizyonundan Onur ANDREOTTİ video konferans yoluyla birer sunum yapmışlardır.

Katılımcılar sunumların ardından ve ikinci gün öğleye kadar dört grup altında; Yargıtay ve Danıştay kararları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye ve diğer ülkeler hakkında verilen 7 kararı incelemiş ve değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Türkiye’de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi kapsamında 5 yuvarlak masa toplantısı daha gerçekleştirilecektir

*Grup çalışmalarında analiz edilen kararlar için tıklayınız.


*Toplantı programı için tıklayınız.

* Fotoğraflar için tıklayınız.
___________________________________________________________________________________________________

 
Bu Proje, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve yürütülmektedir.
Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster :Aykut ÇALIŞKAN
Bu sitede yayınlanan içerikler izinsiz kaynak gösterilemez ve yayınlanamaz.