Türkiye'de İfade Ve Medya Özgürlüğü Üst Düzeyli Konferansı 5 Şubat 2013 Tarihinde Ankara'da Gerçekleştirildi.

15-17 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye Kararları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı yüksek düzeyli Konferans ve Çalıştay esnasında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Thorbjørn JAGLANDve Adalet Bakanı Sadullah ERGİN, Avrupa Konseyi ile işbirliği içinde ifade özgürlüğüne ilişkin bir proje yürüteceğini duyurmuşlardır. 

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Yargıtay, Danıştay, HSYK, Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi ile işbirliği halinde yürütülen ve AİHM içtihatlarında ortaya konulan standartlar doğrultusunda Türkiye’de ifade ve medya özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasının amaçlandığı “Türkiye’de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi” kapsamında 5 Şubat 2013 tarihinde Ankara JW Mariott Otel’de “Türkiye’de İfade ve Medya Özgürlüğü Üst Düzeyli Konferansı” düzenlenmiştir. Konferansa, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn JAGLAND, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN, yüksek yargı kurumlarının başkan ve üyeleri, hâkim ve Cumhuriyet savcıları, ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve basın mensupları katılım sağlamışlardır.

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Dr. Nurdan OKUR’un projenin tanıtımı ve bu alanda kaydedilen gelişmelere ilişkin tanıtım konuşması ile başlayan konferansta,  Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Thorbjørn JAGLAND,Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN, Danıştay Başkanı Sayın H. Hüseyin KARAKULLUKCU, Yargıtay Başkanı Sayın Ali ALKAN ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim KILIÇ birer açılış konuşması yapmışlardır.

Konferans vesilesiyle Türkiye’de ifade ve medya özgürlüğünün mevzuat ve uygulamaya ilişkin durumu yerli ve yabancı konuşmacıların değerli katkılarıyla çok yönlü olarak tartışılmış, sorunlu alanlar detaylı şekilde analiz edilerek çözüm önerileri ortaya konmuş, bu alanda son dönemde yapılan reformların etkileri değerlendirilmiş, mevzuat ve uygulamadan kaynaklı bir kısım sorunların çözümü adına reform sürecinin devamına ilişkin gereksinim vurgulanmıştır.
___________________________________________________________________________________________________
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Nurdan OKUR’un proje tanıtım konuşma metni için tıklayınız.

___________________________________________________________________________________________________
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Thorbjørn Jagland’ın konuşma metni için tıklayınız
___________________________________________________________________________________________________
Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN’in konuşma metni için tıklayınız
___________________________________________________________________________________________________
Danıştay Başkanı Sayın H. Hüseyin KARAKULLUKCU’nun konuşma metni için tıklayınız
___________________________________________________________________________________________________
Yargıtay Başkanı Sayın Ali ALKAN’ın konuşma metni için tıklayınız
___________________________________________________________________________________________________
Anayasa Mahkemesi Sayın Haşim KILIÇ’ın konuşma metni için tıklayınız
___________________________________________________________________________________________________
Konferans Programı için tıklayınız.
___________________________________________________________________________________________________
Ulusal ve Uluslarası Basında "Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi Üst Düzeyli Konferansı" ile İlgili Çıkan Haberler için tıklayınız.
___________________________________________________________________________________________________
Konferansa Gönderilen Telgraf Mesajları için tıklayınız.
___________________________________________________________________________________________________
Fotoğraflar için tıklayınız.

 
Bu Proje, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve yürütülmektedir.
Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster :Aykut ÇALIŞKAN
Bu sitede yayınlanan içerikler izinsiz kaynak gösterilemez ve yayınlanamaz.